2019-06-20 09:19Pressmeddelande

Återbetalning av låneinsatser påbörjas i juni 2019

I slutet av maj 2019 godkände Finansinspektionen JAK Medlemsbanks ansökan om att återbetala låneinsatser till låntagare som slutbetalade sina lån under juni-november 2015.

Sammanlagt ska JAK Medlemsbank återbetala låneinsatser på drygt sex miljoner kronor till medlemmar som väntat i ca tre år på att återfå sin insats. Ansökan skickades till Finansinspektionen den 27 november 2018 och efter sex månaders väntan kom det positiva beskedet från dem.

Att inte kunna återbetala låneinsatserna till låntagare har varit krävande för såväl medlemmar som banken. Orsaken till den försenade återbetalningen är dels att kapitalkraven på banker ökade kraftigt efter den senaste finanskrisen, dels att banken inte klarade ställa om verksamheten i tillräckligt snabb takt relativt minusräntans inträde på svenska marknaden. Banken har de senaste åren tagit krafttag för att åtgärda detta och visar sedan 2018 en god finansiell utveckling, något som nu bekräftas av att Finansinspektionen godkänt bankens ansökan om återbetalning av medlemsinsatser.

Banken kommer fortsatt kvartalsvis att utvärdera utrymmet för att ansöka om att återbetala resterande innestående medlemsinsatser. Återbetalning kommer ske i turordning där de som väntat längst återfår sin låneinsats först. Vår bedömning är att det kan komma att ta 4–5 år innan vi återgått till ett normalläge och arbetat bort den extra väntetiden.


Om JAK Medlemsbank

JAK Medlemsbank ska bidra till ett hållbart samhälle för människan, miljö och ekonomi genom att arbeta för en lägre skuldsättning i samhället och ett minskat resursuttag från miljön.